Van der Spek Uitvaart

Je staat er waarschijnlijk niet vaak bij stil, maar het regelen van een uitvaart is een buitengewoon complex proces. Er is sprake van verschillende vervoerstromen, meerdere locaties en personeel in diverse rollen die allemaal geboekt en gepland moet worden. Gezien de gevoelige aard van het werk mogen er ook geen fouten gemaakt worden.

Het plan voor de toekomst is om een digitale transformatie te realiseren en één die niet begint met middelen, maar bij mensen. Door de medewerkers gebruiksvriendelijke software ter beschikking te stellen, waar zij zelf in mee hebben gedacht, zullen de voordelen van digitalisering door hen zelf ervaren worden. Hierdoor zal langzaam maar zeker een digitale mindset ontstaan waardoor het bedrijf weer helemaal klaar is voor de toekomst.

EXPERTISE

  • Projectmanagement
  • Digitale transformatie
  • Procesautomatisering
Website bekijken

Probleem

Voor de verwerking van het planningsproces en de dossieradministratie werden verschillende applicaties naast elkaar gebruikt. Naarmate de klantwensen op gebied van uitvaartverzorging complexer werden en het aantal uitvaarten sterk toenam, bleek het huidige systeem niet flexibel en efficiënt genoeg om hier goed op in te kunnen spelen. Zo ontstond de wens naar een cloud-based softwareapplicatie waarmee het hele primaire proces gemanaged wordt en waarin alle medewerkers eenvoudig kunnen samenwerken om zo efficiënt kwaliteit hoogwaardige uitvaarten te kunnen verzorgen.

Oplossing

We hebben eerst onderzocht of bestaande oplossingen aansloten bij de processen, maar dit bleek onvoldoende het geval te zijn. Daarom is ervoor gekozen om een maatwerk-applicatie te ontwikkelen die aan alle wensen zal voldoen. Binnen deze applicatie zal het hele primaire proces gemanaged worden; van dossieradministratie, het plannen van alle resources, tot en met klant communicatie.

Onze rol

In de rol van product-owner coördineren wij het hele project, vanaf de oriëntatie- tot aan de implementatiefase. In nauw overleg met de stakeholders worden de prioriteiten vastgesteld. Daarnaast zijn we voortdurend in gesprek met de interne organisatie voor het ontwikkelen van een productvisie. We werken nauw samen met het ontwikkelteam om uit te leggen wat de nieuwe eisen en wensen betekenen en om samen te bepalen in welke volgorde de items ontwikkeld worden en hoe de prioriteiten liggen.

Resultaat

We werken binnen dit project agile en hanteren hierbij de SCRUM-methodiek. De ontwikkeling is momenteel nog in volle gang en de eerste deelopleveringen hebben reeds plaatsgevonden, tot grote tevredenheid van de stakeholders. De ontwikkelfase zal medio oktober 2018 afgerond worden. De algehele implementatie zal dit jaar nog afgerond worden. Hierdoor is er een belangrijke stap in de richting van digitale transformatie gezet.

Gerelateerde projecten

Broekman Logistics

Wereldwijde online leadgeneratie

Workspace

Voor Workspace ontwikkelden we een digitale strategie om leads te genereren voor de business software oplossing.